Cách lắp đặt băng tải công nghiệp

Cách lắp đặt băng tải công nghiệp

CTC chia sẻ cùng bạn các bước lắp đặt băng tải công nghiệp: Chuẩn bị vị trí lắp đặt :Vị trí lắp đặt băng tải cần phải đảm bảo các yếu tố sau:Có diện tích đủ rộng để chứa băng tải.Có nguồn điện và nước đầy đủ.Có hệ thống thông gió tốt.Có hệ thống an…

End of content

End of content